Retourtje Zwitserland voor de eerste 5 blanco dummies van het boek


De reis naar het boek

"Het is tijd voor een boek" - Dat was de onderwerpregel van het mailtje dat ik op 2 januari 2013 aan Roelof schreef, aan vormgever Rob van Hoesel en aan drukker Arie Lenoir. En niet zomaar een boek: een boek dat ultiem recht zou doen aan de universele schoonheid van de horizon.

Die wens kwam niet uit de lucht vallen, en kwam voort uit de eerste tentoonstelling van NEW HORIZONS. Die duurde maar kort, en ik wilde graag een vorm vinden om de uitnodiging om rust en ruimte langer te laten werken en voor meer mensen beschikbaar te maken. In eerste instantie meende ik daarvoor alle 8.785 horizons te moeten afbeelden. Dat idee gaf echter maar weinig energie. Pas toen ik op 1 januari 2013 de stekker uit de camera-installatie trok, daagde het me dat het succes van de tentoonstelling vooral werd bepaald door de selectie van beelden, en de compositie van die beelden.

Met die gedachte begon het idee van een boek alsnog te leven. Omvangrijk zou het worden, en misschien ook wel kostbaar. Zeker na het uitvinden, met dank aan Wim van Sinderen, dat er zoiets bestond als flatbookbinding: een manier van binden die ervoor zorgt dat een boek op alle bladzijden vlak openlag. Er was destijds in heel Europa maar ëën binderij die over de expertise beschikte om op die manier te binden, en die stond in Zwitserland. Het rekenen ging daarna snel, met een oplage van 2.012 exemplaren. De projectbegroting bedroeg € 100.000.

Onmogelijk, zeiden mensen uit het boekenvak. Ik wil het toch, was dan mijn antwoord, en ik geloof dat het kan. Ik weet alleen nog niet hoe, maar wel dat ik het ga uitvinden. Uitvinden waar de horizon toe uitnodigt. Dat deed ik onder andere door samen met projectpartner Lie van Schelven in april 2013 voor de eerste keer 24 uur naar de horizon te kijken . We kwamen erachter dat de horizon uitnodigt tot avontuur. Kwam dat even mooi uit, want om het boek te maken zou ook al een avontuur zijn. Datzelfde avontuur zou ook de leidraad en verhaallijn van het boek worden, wisten we sinds die eerste horizonobservatie.

Eerste intekeningen

De eerste boekbestellingen kwamen binnen in mei 2013, van mensen die het project tijdens de looptijd al volgden. De eerste intekenprijs van € 84,95 was voor veel mensen nog wel een barriere. Dat zorgde ervoor dat ik al snel wilde kunnen laten zien wat voor soort boek ik aan het maken was. Ik bestelde 5 blanco dummies en ging per nachttrein persoonlijk ophalen in Zürich . 20 kilo wit papier in een grote sporttas. Nog geen enkele horizon te zien, maar wel de omvang van het boek, en van het project.

Mede met dank een een mooie spread in de/het NRC stond de teller aan het eind van 2013 op € 15.000. Het was zaak om de slag naar € 40.000 te maken, het bedrag dat nodig was voor een minimale oplage van 400 exemplaren. Dankzij een geslaagde crowdfundcampagne in februari en april 2014 lukte dat. De prijs van een boek hadden we in de tussentijd verhoogd naar € 106, en tegelijk bepaald dat dit de helft van de uiteindelijke verkoopprijs van het boek zou worden.

Verloop van de crowdfundingcampagne op Voor de Kunst, februari en maart 2014

De datum van de boekpresentatie stond al ruim voor het begin van de crowdfundcampagne vast. 4 december 2014, in de Grote Kerk in Den Haag. De tussentijd gebruikten we om de stap te maken van de minimale oplage (400 exemplaren voor € 40.000) naar de gewenste oplage (2.012 exemplaren voor € 100.000). Dat lukte voor een goed deel. Op de dag van de presentatie misten er nog € 20.000, maar alle boeken waren al gedrukt en gebonden. Gelukkig lukte het om binnen de betalingstermijn van de binder ook na publicatie nog om genoeg boeken te verkopen om de volledige oplage tijdig te betalen.

Verkenning van de materie

Dat het dekken van de begroting meer dan twee jaar in beslag nam, zorgde ervoor dat we ruim de tijd hadden over hoe het boek er uit moest komen te zien. Welk verhaal het zou gaan vertellen. Hoe een selectie te maken uit meer dan 8.785 beelden van steeds hetzelfde uitzicht.

Gelukkig had ik ruim voor ik aan NEW HORIZONS begon al eens kennisgemaakt met alchemiste Lie van Schelven. Bij het verkennen van de essentie, de belofte en de potentie van de horizon heeft zij vanaf het begin van het project een belangrijke rol gespeeld.

Met Lie organiseerde ik op 10 april 2013 de eerste 24-uurs horizonobservatie: Over Eb en Over Vloed . En terwijl we naar de horizon keken, werd ons gewaar hoezeer de horizon uitnodigt tot avontuur: om verder te kijken dan alles wat je al weet en kent. Om verder te kijken dan gangbare tegenstellingen. Voorbij dualiteit van hemel en aarde, zoals de horizon laat zien dat die twee elkaar op basis van gelijkwaardigheid en gelijktijdigheid niet uitsluiten maar juist verrijken.

24-uurs horizonobservatie nr 3, foto: Eric de Keizer

Avontuur dus, niet alleen als ontstaansproces van het boek, maar ook als verhaallijn. Hoe voltrekt avontuur zich? Hoe ontstaat het, hoe ontvouwt het zich en waar brengt het je? Van thuis naar thuis, met alles wat je onderweg beleeft, en dat zin geeft aan je reis.


Vormgeving

Gelukkig had ik met die materie ervaring, niet in de minste plaats via mijn jaarlange Europareis in 2007 en 2008, toen ik in 27 landen 2700 jongeren interviewde over hun dagelijks leven . Die reis ploos ik opnieuw uit, met een vertaalslag van individuele ervaring van avontuur naar een generiek, universeel verhaal dat voor iedereen herkenbaar en invoelbaar is.

Met Rob ontrafelde ik welke vormgeefoverwegingen ons ter beschikking stonden om dit verhaal louter visueel te kunnen vertellen. Rob dokterde een variabel grid uit voor de plaatsing van de afbeeldingen. Als tussenstap ontwierp hij een partituur en integreerde daarin alvast overwegingen voor wat betreft beeldgrootte, harmonie of conflict tussen beelden, gebruik van de witruimte... En uiteindelijk de beeldselectie. 300 beelden zijn daar deel uit van gaan maken, meer dan 8.000 dus niet.


Rob werkt aan het ontwerp van NEW HORIZONS

Bemanning compleet

Via drukker Arie Lenoir ontmoette ik Stefan Kirschner, de commercieel directeur van IGEPA Nederland. Hij vertelde ons over een nieuw Zwitsers papier, Z Offset Rough, dat de perfecte eigenschappen bezat om ons boek de juiste invoelbaarheid en kracht te geven. Via designer Rob maakte ik kennis met Sebastiaan Hanekroot, één van de twee mensen die zich in Nederland nog full-time bezighoudt met lithografie: de kunst van het optimaal overbrengen van beeld op papier. Sebastiaan checkte in januari 2014 in als projectpartner, op hetzelfde moment dat ik met Robert Cabri een nieuwe website optuigde en ik bij de Open Coffee Bomenbuurt Wendy van Buul ontmoette, die sindsdien belangrijke bijdrages heeft geleverd aan de promotie en verkoop van NEW HORIZONS.

Productie

NEW HORIZONS werd gedrukt bij Lenoirschuring in Amstelveen in september 2014. In oktober bezocht ik met een aantal projectpartners de boekbinderij in Zwitserland, waar NEW HORIZONS op dat moment van losse bladzijden tot boek afgewerkt werd .

Vanuit Zwitserland reisden de boekblokken naar Amsterdam, waar 2.012 cassettes klaarlagen om ze in te verpakken. Dankzij fanatieke hulptroepen waren op 3 december genoeg boeken ingepakt voor het feest op de dag erna, in de Tuinzaal van het Gemeentemuseum in Den Haag. Het werd een mooie en gedenkwaardige avond, met bijna alle 750 voorintekenaars op het boek persoonlijk aanwezig om hun eigen exemplaar op te halen.


750 boeken staan klaar voor de presentatie in het Kunstmuseum Den Haag, foto: Carel Fransen

Zo lang het boek nog niet is uitverkocht, kun je het boek op deze website bestellen.


Bestel NEW HORIZONS als boek

Blader door NEW HORIZONS op IssuuNEW HORIZONS op de drukpers

In oktober 2014 rolde NEW HORIZONS in zo'n twee weken tijd van de drukpers. Dat gebeurde bij Lenoirschuring in Amstelveen:NEW HORIZONS op Voor de Kunst

Hier kun je het filmpje bekijken dat we maakten en gebruikten voor de crowdfundcampagne op Voor de Kunst. Zorg er vooral voor dat je de passerende bruinvis spot!: